ActaForce B.V., hierna te noemen ActaForce, vindt het van groot belang dat de persoonlijke gegevens van zijn klanten, relaties en medewerkers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat ActaForce zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) .

Vastleggen en verwerking van gegevens

  • ActaForce verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ActaForce verstrekt. Als u een contactformulier op de website invult, uw cv achterlaat, een vacature aanmeldt of een vraag per e-mail toestuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier, van uw bericht, of de inhoud van uw vraag per e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  • Gegevens die ActaForce verzamelt over zijn zakelijke relaties (zoals NAW-gegevens) worden uitsluitend en alleen gebruikt ten behoeve van de dienstverlening aan deze relaties.
  • Gegevens zullen zonder uitdrukkelijke toestemming nooit voor andere doeleinden worden gebruikt noch aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ActaForce afsluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd (professional, medewerker, zzp’er)
ActaForce verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Indien u geen interesse heeft, kan ActaForce relevante gegevens van u verwerken, om uw wens om niet meer benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met opdrachtgevers. Kandidaten zullen altijd te horen krijgen bij welke organisatie zij voorgesteld worden en weten dus precies waar hun persoonsgegevens terechtkomen.

Indien u een zakelijke relatie van ActaForce bent (opdrachtgever, leverancier)
ActaForce registreert persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee ActaForce zakendoet, voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over zijn dienstverlening, om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Toegang tot gegevens

Alleen geautoriseerde medewerkers van ActaForce en/of partijen waar ActaForce in het kader van zijn bedrijfsvoering mee samenwerkt en waar de bedrijfsvoering erom vraagt om gegevens te verstrekken, hebben inzage in de bestanden en/of databases met persoons- en/of bedrijfsgegevens; andere partijen of personen hebben geen toegang.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
ActaForce bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld of de termijn die wettelijk verplicht is.

Gebruik van cookies
De website van ActaForce maakt in beperkte mate gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ActaForce hiermee zijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en dataportabiliteit
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ActaForce en heeft u het recht op dataportabiliteit, ofwel gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ActaForce een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover ActaForce beschikt in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ActaForce.nl.
U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op uw verzoek. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
ActaForce neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ActaForce of mail naar info@ActaForce.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
ActaForce behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigingen aan te brengen in zijn privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd in te zien op deze website. ActaForce raadt u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

ActaForce is als volgt te bereiken:

Postadres: Burgwal 104, 8261 ET te Kampen

Vestigingsadres: De Drieslag 30, 8251 JZ te Dronten

Telefoon: +31 (0)610699680

E-mailadres: info@ActaForce.nl

Laatste versie september 2020