Overig

ActaForce levert ook diensten op diverse gebieden zoals Management en Marketing

In principe gaan we uit van een holistische benadering en komt het in de praktijk veelal voor dat zaken vanuit verschillende vakgebieden bekeken en aangepakt dienen te worden. Het komt steeds vaker voor dat deze vakgebieden raakvlakken hebben met elkaar.

Binnen organisaties kunnen de verschillende disciplines niet meer zonder ICT en ook kan het primaire proces niet meer gedacht worden zonder ICT.

ActaForce beschikt dan ook over professionals met ervaring binnen Management en Marketing. Concreet kan men hierbij denken aan management of consultancy binnen de disciplines:

  • Strategie
  • Organisatiekunde
  • Marketing en verkoop
  • Logistiek en inkoop
  • Kwaliteit
  • Human resources
  • Communicatie